Home

De Stichting Ouderraad De Bongerd bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich geheel vrijblijvend inzet voor de leerlingen van de Daltonschool De Bongerd. 

 De belangrijkste doelstellingen van de Ouderraad zijn: 

- Het behartigen van de belangen van de kinderen en de ouders.
- Het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en leerkrachten.
- Het bevorderen van de participatie van ouders op school.
- Het beheren van de ouderbijdrage.
- Het helpen organiseren en ondersteunen van allerlei activiteiten op school.


 De Ouderraad komt zo’n 7 keer per schooljaar bijeen om te vergaderen over tal van lopende zaken. 

Tijdens die vergaderingen zijn ook de directie en leerkrachten vertegenwoordigd. De vergaderdata van de Ouderraad staan vermeld op de schoolkalender. 

Werkgroepen 

De grootste taak van de OR is het helpen organiseren en ondersteunen van allerlei activiteiten op school. Dit gaat altijd in samenspraak met de leerkrachten. Voor elke activiteit wordt een werkgroep gevormd van OR-leden en leerkrachten die bepaalt hoe het betreffende feest gevierd gaat worden en regelt dat feest dan voor de hele school. Elke werkgroep houdt hiervoor zijn eigen overlegmomenten en beheert het afgesproken budget. De taken van de OR zijn voornamelijk ondersteunend: informeren van hulpouders, verzorgen van de catering, hand- en spandiensten, klaarzetten, opruimen etc. Natuurlijk staat het belang van de kinderen voorop en is onze voornaamste taak er een leuk feest van te maken voor de kinderen.

De feesten/activiteiten die op school mede door de OR worden georganiseerd, zijn: sinterklaas, kerst, carnaval, pasen, de schoolreisjes voor de groepen 1 t/m 7, het vrijwilligersfeest, de eindejaarsfeesten voor de groepen 8 en de financiële actie.

 En dan nog dit

* Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft die de OR betreffen,
schroom dan niet om met een van ons contact op te nemen.
* Als u interesse heeft om lid te worden van de OR kunt u dat kenbaar maken bij de voorzitter.
* Als u interesse heeft ons als hulpouder bij een bepaalde werkgroep te ondersteunen horen
 wij dat ook heel graag van u.
* De namen staan achter in de schoolkalender vermeld.
* Wij wensen alle kinderen en hun ouders weer een heel fijn schooljaar.

 

 

 

Copyright © 2018 Ouderraad De Bongerd. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.